Cần thuê xe 16 chỗ Ford T

Nội thành: 1.600.000 đ/ ngày

Đi tỉnh: 1.000.000 đ/ ngày

Đặt xe ngay
Danh mục: